Εκπαίδευση GTL

Το πρόγραμμα GTL

Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και το είδος της επιχειρηματικής ιδέας (π.χ. υπηρεσία ή προϊόν) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές πτυχές.

Το GTL προσφέρει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για να σας υποστηρίξει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας. Τα διάφορα εργαλεία είναι ομαδοποιημένα σε 3 φάσεις ανάπτυξης και σας παρέχουν καθοδήγηση και σας βοηθούν να βρείτε αυτό που χρειάζεστε.

Το στάδιο 1 επικεντρώνεται στον συγκεκριμένο ορισμό του οράματός σας σε μια εφικτή επιχειρηματική ιδέα. Τα θέματα κυμαίνονται από την έμπνευση από επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις έως τη βασική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τη χρήση κλασικών επιχειρηματικών μοντέλων και δημιουργικών τεχνικών.

Το στάδιο 2 επικεντρώνεται στην εμπεριστατωμένη κατάρτιση για την προετοιμασία της εισόδου στην αγορά με μια βιώσιμη πράσινη επιχειρηματική ιδέα. Προσφέρεται επιχειρηματική ανάπτυξη, οι ιδιαιτερότητες της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθοδήγηση από υποστηρικτές και επενδυτές και τεχνική κατάρτιση.

Το στάδιο 3 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ιδέας και την είσοδο στην αγορά. Η έμφαση δίνεται στην απόδοση στην αγορά, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. ς.

Το πρόγραμμα GTL ορίζει τρία στάδια υποστήριξης. Τα στάδια αυτά προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο. Οι υπηρεσίες των τριών σταδίων είναι ανοικτές σε όλους τους συμμετέχοντε

  • Η έμφαση δίνεται στη μετατροπή του οράματός σας σε μια συγκεκριμένη και βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα.

Σε αυτό το στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος GTL θα εμπνευστείτε από επιτυχημένες πράσινες νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα μάθετε επίσης για τη βασική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και πώς να χρησιμοποιείτε κλασικά επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικές τεχνικές.

Εστιάζοντας στην εις βάθος κατάρτιση για την προετοιμασία της εισόδου στην αγορά με μια βιώσιμη πράσινη επιχειρηματική ιδέα, στο δεύτερο στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος GTL υποστηρίζουμε την επιχειρηματική σας ανάπτυξη, εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες της πράσινης επιχειρηματικότητας και προσφέρουμε καθοδήγηση από υποστηρικτές και επενδυτές και τεχνική κατάρτιση.

Η υλοποίηση της ιδέας και η είσοδος στην αγορά αποτελούν αντικείμενο του τρίτου σταδίου του εκπαιδευτικού προγράμματος GTL. Η έμφαση δίνεται στην απόδοση στην αγορά, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.