Στάδιο Δύο

Train and Sustain!

Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και το είδος της επιχειρηματικής ιδέας (π.χ. υπηρεσία ή προϊόν) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές πτυχές. Το GTL σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για να σας υποστηρίξει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας. Τα διάφορα εργαλεία συγκεντρώνονται σε 3 φάσεις ανάπτυξης και σας δίνουν καθοδήγηση και σας βοηθούν να βρείτε αυτό που χρειάζεστε.

Το Στάδιο 2 εστιάζει στη εις βάθος εκπαίδευση για την προετοιμασία για είσοδο στην αγορά με μια βιώσιμη πράσινη επιχειρηματική ιδέα. Προσφέρεται επιχειρηματική ανάπτυξη, οι ιδιαιτερότητες της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθοδήγηση από υποστηρικτές και επενδυτές και τεχνική κατάρτιση.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Funding programs are an important source of funding. EU funding programs support research, development and innovation of specific societal priorities – an overview of funding programs can be found here.

Are you looking for information on financial possibilities to realise your business idea?

Here you can find different financial possibilities and funding programmes. In the end you will find financing options at a glance.

When developing a business idea and founding a start-up, legal aspects must be taken into account. Here you can find information on dealing with intellectual property, patents and copyrights.

In this glossary you will get to know the most important terms on the subject of investment. You will also find an overview of the different forms of investments and Multiple sources of funding available for scaling your business.

The aim of this unit is to give you an introduction what is meant by raising awareness in the context of starting and developing a green business. You will be able to analyse markets and customer needs.

The aim of this unit is to enable you to identify methods you may use to research the needs of your customers, to review different tools for raising awarness to your business and to develop a plan for moving from research to action.

The aim of this unit is to enable you to develop a strategy for reviewing your marketing acivities. It enables you to develop indicators which can be used for reviewing your activities used for raisning awareness to your green business.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

The classic BMC is a good way to structure your idea and visualise it clearly. However, it ignores aspects of sustainable product innovations. For a holistic business model design of green ideas, the “Green TecLab Sustainable Business Model Canvas” was developed. Here you will find both the GTL SBMC including guiding questions and a blank GTL SBMC Tool that you can use to develop your own idea.

The green economy has many specialties. For a better orientation in this field you will get to know essential definitions and characteristics of the green economy here. You will also find definitions of green business and learn about specific market segments.

Get to know the most important trends and advantages of the green economy in a nutshell.

The green economy offers special business opportunities. Here you will get a basic overview.

What does “green” mean anyway? And what is green entrepreneurship? If you want to know what it means to be a green entrepreneur and what special characteristics and traits a green entrepreneur needs, you will find the most important information here.

Mentoring Supporters and Investors

Technical Training