Projekt GREEN TECH LAB spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou

GreenTechLab na Slovensku má nového lokálneho partnera. Spoločnosť PEDAL Consulting, ktorá realizuje projekt v krajine, nadviazala spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Spolupráca bude zameraná na podporu start-upov a projektov, ktoré vytvárajú udržateľné riešenia predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a biologického hospodárstva.  Počas obdobia implementácie projektu bude vytvorených 7 inovačných hubov, tzv. GreenTech laboratórií (4 miestne, 2 mobilné a 1 virtuálne), využívajúcich výhody silnej európskej siete podporujúcej ekologické start-upy v cieľových regiónoch a zdieľanie inšpirácií a nápadov pre zelené startupy na nadnárodnej úrovni.   Na Slovensku bude miestny…

Projekt GREEN TECH LAB prináša podporu zeleným start-upom

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľom je podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímy a udržateľnosti.   Celkovým cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík EÚ v oblasti klímy a energetiky, využiť ekologické inovácie na stabilizáciu ekonomiky, znížiť nezamestnanosť a posilniť sociálnu inklúziu. Slovensko, Španielsko a Grécko sa vyznačujú vysokú mieru nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch, avšak majú veľa know-how v oblasti zelených technológií a veľký potenciál…