Zelený tip GTL 5: Mestské Záhradníctvo

Mestské záhrady sú miesta, kde je možné pestovať zdravé potraviny či pestré kvety a kde je možné spojiť sa s prírodou. Začiatky týchto aktivít pochádzajú z komunitných záhrad v New Yorku v 70. rokoch.  Viac informácií o myšlienke mestského záhradkárstva nájdete v tomto zelenom tipe GTL. Preklad do angličtiny, gréčtiny alebo španielčiny nájdete aj tu. Ak vás zaujímajú ďalšie “zelené”…

Staňte súčasťou programu GreenTecLabastaňte sa lídromvoblasti udržateľnosti

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľomje podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímya udržateľnosti. Čo je GreenTecLab? Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), PEDAL Consulting, FIAP, e.V, ktorírealizujú projekt naSlovenskusa zameriavajú na podporu start-upov aprojektovpreudržateľné riešenia výziev, ktorým čelí nitriansky región. Projekt…