Otestuj potenciál svojho zeleného nápadu s GTL!

Chceš sa stať lídrom budúcnosti? Máš nápad na zelené podnikanie alebo projekt, ktorý bude riešiť výzvy v oblasti udržateľnosti v nitrianskom regióne?  Zaregistruj sa na náš design-thinking tréning a pod vedením lektora Matúša Jarečného (https://www.linkedin.com/in/matusjarecny/) zo SUVko (https://www.suvko.sk) spoznaj metódu design thinkingu, ktorá Ti pomôže otestovať potenciál Tvojho nápadu a pretaviť ho do reálneho podnikania či projektu. 10 najlepších nápadov sa bude…

Projekt GREEN TECH LAB spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou

GreenTechLab na Slovensku má nového lokálneho partnera. Spoločnosť PEDAL Consulting, ktorá realizuje projekt v krajine, nadviazala spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Spolupráca bude zameraná na podporu start-upov a projektov, ktoré vytvárajú udržateľné riešenia predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a biologického hospodárstva.  Počas obdobia implementácie projektu bude vytvorených 7 inovačných hubov, tzv. GreenTech laboratórií (4 miestne, 2 mobilné a 1 virtuálne), využívajúcich výhody silnej európskej siete podporujúcej ekologické start-upy v cieľových regiónoch a zdieľanie inšpirácií a nápadov pre zelené startupy na nadnárodnej úrovni.   Na Slovensku bude miestny…

Projekt GREEN TECH LAB prináša podporu zeleným start-upom

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľom je podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímy a udržateľnosti.   Celkovým cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík EÚ v oblasti klímy a energetiky, využiť ekologické inovácie na stabilizáciu ekonomiky, znížiť nezamestnanosť a posilniť sociálnu inklúziu. Slovensko, Španielsko a Grécko sa vyznačujú vysokú mieru nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch, avšak majú veľa know-how v oblasti zelených technológií a veľký potenciál…