Zelený tip GTL 23: Komunitou podporované poľnohospodárstvo II (KPP)

Máte záujem o ďalšie informácie o poľnohospodárstve podporovanom komunitou? Viac informácií o KPP si môžete prečítať v tejto druhej časti znalostného zeleny tipe GTL o poľnohospodárstve podporovanom komunitou.. Tu nájdete preklad zeleného tipu GTL do angličtina, gréčtiny alebo španielčiny. Ak vás zaujímajú ďalšie “zelené” témy, pozrite si bližšie kategóriu “Zelené tipy GTL”. Pravidelne tu uverejňujeme nové zelené tipy na zaujímavé “zelené” témy, ako napríklad…

Nitriansky kraj a výzvy k udržateľnosti

Dlhá cesta Mesto Nitra sa vydalo na cestu ochrany životného prostredia a budovania povedomia občanov. Dlhodobý projekt sa zameriava na kľúčovú úlohu ochrany prírody a udržateľného rozvoja s cieľom zabezpečiť optimálne životné podmienky pre ľudí, lesy, zvieratá, vodné toky a biodiverzitu. Nitra, hlavné mesto biodiverzity Podľa správ a odhadov sa v prvých desaťročiach 21. storočia stav biodiverzity zhoršil ako nikdy…

Staňte súčasťou programu GreenTecLabastaňte sa lídromvoblasti udržateľnosti

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľomje podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímya udržateľnosti. Čo je GreenTecLab? Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), PEDAL Consulting, FIAP, e.V, ktorírealizujú projekt naSlovenskusa zameriavajú na podporu start-upov aprojektovpreudržateľné riešenia výziev, ktorým čelí nitriansky región. Projekt…