Spolupráca

GreenTecLab

Spolupráca a spoločné vytváranie hodnôt

 

Spolupráca neznamená len príležitosť pracovať spoločne, ale je predovšetkým základným princípom spoločného vytvárania hodnôt. Pri spolupráci dvaja alebo viacerí jednotlivci s potenciálom a kompetenciami, ktoré sa navzájom dopĺňajú, využívajú jej synergie a dokážu budovať spoločné nápady, ktoré ani jeden z nich predtým nemal a sám by ani nemohol vytvoriť. Pri spolupráci je dôraz kladený na dosahovanie spoločného vyššieho cieľa. Výsledok spolupráce je vždy komplexnejší a odráža rôzne perspektívy ako výsledok činnosti jednotlivca.

Výsledkom spolupráce je spoločný proces, produkt alebo služba.

Početné softvérové riešenia pre spoluprácu podporujú spoluprácu veľmi rôznorodých partnerov

 

Spoločné úsilie rôznorodých partnerov v súčasnosti podporujú početné softvérové riešenia. S postupujúcou digitalizáciou sa spolupráca podporovaná softvérom stáva čoraz dôležitejšou, pretože umožňuje prekonať priestorové vzdialenosti a výmenu informácií v online priestore v reálnom čase.

Najmä pri vývoji úspešných podnikateľských nápadov prispieva spolupráca a výmena ideí či informácií s vlastným tímom, ale aj s ďalšími relevantnými aktérmi k zvyšovaniu kreativity.

Hlavný aspekt GTL

 

Kľúčovým aspektom GTL je podporiť vás v procese rozvoja udržateľného podnikateľského nápadu a poskytnúť vám platformu, na ktorej môžete pracovať na svojom podnikateľskom nápade spolu so svojím tímom alebo aj s externými partnermi. Okrem toho vám ponúkame možnosť nadviazať kontakty s inými začínajúcimi tímami z vášho regiónu, ale aj z iných regiónov alebo krajín.

GTL vám ponúka možnosť využívať softvér na spoluprácu Microsoft Teams na

Ak sa chcete zaregistrovať, použite registračný formulár:

Please enter your email, so we can follow up with you.