GTL v kocke

What is GTL initiative about?

GTL – Podpora zelených začínajúcich podnikov v Grécku, Španielsku a na Slovensku prostredníctvom európskej siete expertov a investorov a miestnych, mobilných a virtuálnych podporných štruktúr

Mikro a malé podniky sa hlavnou mierou podieľajú na tvorbe nových pracovných miest v Európe.

Najmä zelené hospodárstvo ponúka veľa príležitostí a tvorí stále väčšiu časť nových podnikov. Európska Komisia (EK) sa zameriava na koordináciu v makroekonomickej oblasti s cieľom podporiť dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených Národov (OSN).  Pre začínajúce zelené podniky ponúka množstvo podporných štruktúr a aktivít, ktoré sú jednou z kľúčových aspektov novej zelenej dohody (Green Deal).

Nasledujúci obrázok znázorňuje rôzne prvky Zelenej dohody a rozsah, v ktorom možno rozvíjať kreatívne nápady pre udržateľné podnikanie či projekty.

Začínajúce podniky však často zápasia so špecifickými problémami, a to v rôznych fázach svojho vývoja. Inkubátory, akcelerátory a iné podporné organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri prepájaní „zelených podnikateľov“ s dôležitými zdrojmi, ktoré im pomáhajú začať, rozvíjať a udržať ich podnikanie.

S cieľom pomôcť uvoľniť nevyužitý potenciál rastu a sociálnej inklúzie, ktorý sa skrýva v zelenom podnikaní, dopĺňa iniciatíva GTL snahy existujúcich inkubátorov, akcelerátorov a iných podporných organizácií pri tvorbe nových alebo prispôsobených produktov alebo služieb pre zelených podnikateľov a vytvára nové štruktúry v 4 európskych regiónoch. Iniciatíva ponúka miestne a regionálne podporné služby (miestne a mobilné GTL) a medzinárodnú online sieť organizácií, inštitúcií a expertov (virtuálne GTL). GTL vás inšpiruje k rozpoznaniu potenciálu zeleného hospodárstva, motivuje vykročiť na dobrodružnú cestu založenia začínajúceho podniku. GTL vám ponúka širokú sieť stakeholderov, expertov a iných zelených start-upov, ktorí môžu podporiť realizáciu vášho nápadu. Môžete počítať so zaujímavými podujatiami na zelenej start-upovej scéne a mnohými zaujímavými workshopmi a materiálmi, ktoré vás oboznámia s najdôležitejšími základmi založenia podniku. Mentori vás sprevádzajú od začiatku vašej cesty a pomáhajú vám realizovať váš nápad prispôsobený ich potrebám a rôznym fázam vášho startupu.

Iniciatíva GTL sa realizuje v Grécku, Španielsku a na Slovensku a počas prvých troch rokov je financovaná z Európskej iniciatívy pre klímu (EUKI).

Služby GTL

Čo ponúkame

Chcete vedieť, ako úspešne zrealizovať svoj podnikateľský nápad a stať sa úspešným zeleným podnikateľom?

Inšpirácia a motivácia

Objavte motivujúce príbehy úspešných zelených začínajúcich podnikov a podnikateľov, ako aj inšpiratívne trendy zeleného podnikania.

Spolupráca

Chcete pracovať v tíme a rozvíjať svoj podnikateľský nápad alebo nadviazať kontakty s inými začínajúcimi podnikmi? Ponúkame vám možnosť spolupracovať prostredníctvom online platformy MS Teams.

Workshopy

Chcete si rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti zeleného podnikania? Tu nájdete školiace materiály pre všetky fázy vývoja podnikateľského nápadu. Od klasických podnikateľských školení až po technické školenia a prípravu vstupu na trh.

Mentoring

Mentori poskytujú pomoc pri začatí podnikania. Nájdete tu technických expertov a skúsených podnikateľov, ktorí vás môžu podporiť v rôznych fázach vášho projektu. Učte sa z ich skúseností.

Program GTL

Program GTL definuje tri fázy podpory. Tieto fázy sa prispôsobujú vašim potrebám. Súčasťou projektu sa môžete stať v ktorejkoľvek fáze. Služby troch etáp sú otvorené pre všetkých účastníkov.

Kto stojí za programom GTL

Implementačný partner

Research Institute for Innovative and Preventive Job Design

Germany

German-Hellenic Chamber of Commerce and Industry

Greece

Association for Research and Industrial Cooperation of Andalusia - Department of Energy Engineering

Spain

City Council of Cadiz - Department of Energy Transition

Spain

Pedal Consulting SRO

Slovakia

Associated Partners

Kto sme my