Aktualizácia projektu
Projekt GREEN TECH LAB prináša podporu zeleným start-upom

Projekt GREEN TECH LAB prináša podporu zeleným start-upom

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľom je podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímy audržateľnosti 

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík EÚ v oblasti klímy a energetiky, využiť ekologické inovácie na stabilizáciu ekonomiky, znížiť nezamestnanosť a posilniť sociálnu inklúziu. Slovensko, Španielsko a Grécko sa vyznačujú vysokú mieru nezamestnanosti vo vidieckych regiónoch, avšak majú veľa know-how v oblasti zelených technológií a veľký potenciál na podporu ekonomiky vďaka novým riešeniam v oblasti zelených technológií. Avšak len málo podnikateľov vidí príležitosti v inovatívnych a udržateľných produktoch a službách. Projekt GTL sa preto zameriava na vytvorenie platformy umožňujúcej potenciálnym podnikateľom a nositeľom ideí svoje nápady a projekty úspešne realizovať.  

Počas obdobia implementácie projektu bude vytvorených 7 inovačných hubov, tzv. GreenTech laboratórií (4 miestne, 2 mobilné a 1 virtuálne), využívajúcich výhody silnej európskej siete podporujúcej ekologické start-upy v cieľových regiónoch a zdieľanie inšpirácií a nápadov pre zelené startupy na nadnárodnej úrovni.  

Pri spoločnej tvorbe podporných služieb (workshopy, tréningy, konzultácie) využijú projektoví partneri inovatívny a transkultúrny prístup, pričom budú zohľadňovať špeciálne potreby regiónov.  

Prostredníctvom virtuálneho labu bude podporená výmena najlepších postupov a know-how v oblasti „zeleného“ podnikania, s cieľom podporiť tvorbu nových nápadov v rôznych regiónoch. 

Vďaka projektu tak najmenej 10 potenciálnych podnikateľov a nositeľov projektových zámerov na Slovensku získa podporu pri tvorbe a implementácii ekologického podnikania alebo projektových nápadov. 

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *