Regionálne GTL

Program GTL

Regionálne GTL sú „huby“ na podporu zelených začínajúcich podnikov a zelených podnikateľských nápadov.

 

Na základe virtuálnej platformy sú v 5 regiónoch (Atény, Kréta, Nitra, Cádiz, La Janda) 3 krajín Európy (Grécko, Slovensko, Španielsko) vytvorené podporné štruktúry v regionálnych huboch na podporu potenciálnych začínajúcich podnikov na miestnej úrovni.

Grécko, Slovensko a Španielsko

Majú veľké množstvo know-how v oblasti zelených technológií a veľký potenciál na podporu hospodárstva udržateľnými riešeniami. Pre mladé začínajúce podniky ponúkajú inovatívne ekologické udržateľné produkty a služby veľkú príležitosť na samozamestnanie, podnikanie a úspešné etablovanie sa na trhu v týchto krajinách. Je však dôležité vziať do úvahy, že jednotlivé krajiny a regióny majú v oblasti zelených technológií a nápadov pre udržateľné služby rôzne priority, ako aj rôzne podporné služby a prístupy. 

Preto sú v regionálnych GTL uvedené špecifické miestne ponuky podpory:

Na tomto mieste sú uvedení regionálni partneri a možnosti vytvárania sietí pre všetkých 5 partnerských regiónov. Taktiež sú tu zdôraznené špecifické ťažiskové témy s ohľadom na zelené začínajúce podniky a regionálne podporné prístupy. Zaujíma vás zelené podnikanie?

Chcete sa dozvedieť viac o tom, aké sú možnosti začať so zeleným podnikaním Vašom regióne a spoznať špecifickú podpornú infraštruktúru a siete? Vyberte si región, ktorý vám vyhovuje, a dozviete sa viac.