Uncategorized
Staňte súčasťou programu GreenTecLabastaňte sa lídromvoblasti udržateľnosti

Staňte súčasťou programu GreenTecLabastaňte sa lídromvoblasti udržateľnosti

V novembri 2020 zahájili projektoví partneri z Nemecka, Grécka, Španielska a Slovenska 27-mesačný projekt podporený z programu Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). Jeho cieľomje podporiť začínajúce podniky a projekty, ktoré vytvárajú riešenia v oblasti ochrany klímya udržateľnosti.

Čo je GreenTecLab?

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), PEDAL Consulting, FIAP, e.V, ktorírealizujú projekt naSlovenskusa zameriavajú na podporu start-upov aprojektovpreudržateľné riešenia výziev, ktorým čelí nitriansky región. Projekt GreenTecLab ponúkne vzdelávací program, virtuálnu platformu a coworking, ktorýposkytne podporu pri rozvoji podnikateľských či projektových nápadov, pretváraní nápadovna udržateľné podnikateľské zámery, prvých krokoch pri zakladaní firiem či ich etablovaní,ako aj networking. Cieľom projektu je pomôcť vám stať sa budúcim lídrom prechodu!

Kto sa môže zúčastniť?

Mladí a motivovaní ľudia z Nitrianskeho kraja, ktorých lákajútémy udržateľnosti. Ľudia, ktoríby chceli rozvíjať nové produkty, služby či projekty zamerané na “zelené” inovácie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte stručnýformulár azúčastnitesa úvodného Bootcampu! – https://bit.ly/3ozdpC0

O programe GreenTecLab

Program je rozdelený do troch fáz: Bootcamp, 4-dňové školenie a séria workshopov.

Kedy a kde?

Projekt GTL bude prebiehať vo virtuálnej forme. V prípade zlepšenia pandemickej situáciebude časť aktivítrealizovaná fyzicky.

Bootcamp

Cieľom Bootcampu je inšpirovať-prostredníctvom príbehov úspešných podnikateľov zoSlovenska a zahraničia, ktorí sa venujú udržateľnému podnikaniu.Okrem toho sa účastníci počas Bootcampu oboznámia s konceptom prístupu Design-Thinking, v ktorom je človek postavený do centra pozornosti a jeho potreby sa riešia metódoukreatívneho riešenia problémov.

Štvordňový tréning

Počas 4-dňového tréningu budetemať možnosť ďalej rozvíjať svoje nápady s pomocoumetódy Design Thinking pod vedením skúseného lektora Matúša Draganovského zo SUVKOTréning vás podporí pri nadviazaní kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi a získaní informáciío ich skutočných potrebách. Vytvoríte prototyp, ktorý môžete použiť na otestovanie svojhonápadu, na získanie rýchlej a účinnej spätnej väzby a prípadne na zdokonalenie svojhoriešenia.Cieľom 4-dňového školenia je prísť s konkrétnymi riešeniami ľudských potrieb, ktoré sú vsúvislostis negatívnymi dôsledkami zmeny klímy.

Séria workshopov GTL

V poslednej fáze projektu GTL vás mentori prevedú objavovaním hlavných tém a nástrojovprocesu rozvoja podnikateľského zámeru a získate podporu pre rozbehnutie podnikania.Budete mať tiež možnosťzúčastniť sa workshopov zameraných na rôzne tematické okruhy,ako je udržateľné poľnohospodárstvo, odpadové a vodné hospodárstvo, udržateľnáarchitektúra.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *