Workhshopy GTL

Program GTL

Vývoj podnikateľského nápadu je zložitý proces a v závislosti od fázy vývoja a typu podnikateľského nápadu (napr. služba alebo produkt) je potrebné zvážiť rôzne aspekty. 

Séria workshopov GTL vám ponúka komplexný súbor nástrojov na podporu rozvoja vášho podnikateľského nápadu. Jednotlivé nástroje sú zoskupené do 3 fáz vývoja, poskytnú vám usmernenie a pomôžu nájsť to, čo potrebujete.

Prvá fáza sa zameriava na konkrétne zadefinovanie vízie do podoby realizovateľného podnikateľského nápadu. Témy zahŕňajú rôzne oblasti od inšpirácie úspešnými začínajúcimi podnikmi až po základné podnikateľské školenia a využívanie klasických obchodných modelov a kreatívnych techník.

Druhá fáza sa zameriava na hĺbkové školenie zamerané na prípravu na vstup na trh s udržateľným ekologickým podnikateľským nápadom. Ponúka workshopy zamerané na rozvoj podnikania, špecifiká zeleného podnikania, mentoring zo strany podporovateľov a investorov a technické školenia.

Tretia fáza sa zameriava na realizáciu nápadu a vstup na trh. Zameriava sa na výkonnosť na trhu, marketing a predaj, ako aj na rozvoj podnikateľských zručností.

Program GTL definuje tri fázy podpory. Tieto fázy sa prispôsobujú vašim potrebám. Súčasťou projektu sa môžete stať v ktorejkoľvek fáze. Služby poskytované v týchto troch fázach sú prístupné všetkým účastníkom.

  • Zamerajte sa na pretavenie svojej vízie na konkrétny a udržateľný podnikateľský nápad.

V tejto fáze tréningového programu GTL sa budete môcť inšpirovať príbehmi a skúsenosťami úspešných zelených start-upov. Získajte prístup k základnému podnikateľskému vzdelávaniu a zistite viac o tom, ako fungujú klasické podnikateľské modely a ako využívať kreatívne techniky pri definovaní vašej vízie.

Druhá fáza: Budujte udržateľnosť!

  • V druhej fáze tréningového programu GTL sa zameriavame na vzdelávanie zamerané na prípravu vášho podnikateľského nápadu na vstup na trh. Poskytneme ďalšiu podporu pre jeho rozvoj, zameriavame sa na špecifiká zeleného podnikania a ponúkneme mentoring zo strany skúsených odborníkov a investorov a workshopy na rôzne odborné témy.

Tretia fáza: Rozvíjajte svoj nápad!

Realizácia nápadu a vstup na trh sú predmetom tretej fázy vzdelávacieho programu GTL. Dôraz sa kladie na úspešný vstup na trh, marketing a predaj, ako aj na rozvoj podnikateľských zručností.