Tretia fáza

Roll out your idea!

Vývoj podnikateľského nápadu je zložitý proces a v závislosti od fázy vývoja a typu podnikateľského nápadu (napr. služba alebo produkt) je potrebné zvážiť rôzne aspekty.  GTL vám ponúka komplexný súbor inšpirácií a nástrojov, ktoré vám pomôžu pri rozvoji vášho podnikateľského nápadu.

Sú zoskupené do 3 okruhov podľa štádia podnikateľského nápadu, pričom poskytujú usmernenia a pomáhajú identifikovať oblasti, na ktoré sa potrebujete viac zamerať.

Fáza 3 sa zameriava na fázu vstupu na trh. Zameriava sa na trendy a ukazovatele výkonnosti na trhu, marketing a predaj, ako aj na rozvoj špecifických podnikateľských zručností.

Market Performance

Marketing a predaj

Here you can find out which aspects you need to consider with regard to marketing when setting up a green business idea. 5 key aspects are particularly important.

If you have worked on the case study “Simply Green” (see Stage 1, Inspirational Success Stories, “Simply Green – a biofuel Company” – Case Study) and would now like to look at the topic of marketing mix using an example, this worksheet will provide you with inspiration on how this can be evaluated.

Rozvoj podnikateľských zručností

The aim is to introduce you to leadership and management in your enterprise and to highlight the importance of being a competent leader so that you are able to establish and run a successful business.

It introduces you to some skills and attributes you need to take in the roll of a leader when starting your green business or when leading your existing business into a new direction by „going green“.

The aim of this unit ist to introduce you to emotinal intelligence and the skills and attributs you need for an effective management of yourself, of other people and of situations that will encounter througout the process of establishing and developing your green business.